Görevler

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

2547 Sayılı Kanuna göre alınacak akademik personel ilanlarının hazırlanması,

Açıktan, yeniden atamalar ile Üniversite dışından gelenlerin atamalarının hazırlanması,

Akademik personelin kademe ve derece terfilerinin hazırlanması,

Akademik personelin asli memurluğa atama ve terfilerinin yapılması,

1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin takibi,

2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca, diğer Üniversitelerden gelen Araştırma Görevlilerinin atamaları,

2547 Sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev uzatmalarının yapılması,

Askerlik hizmetlerinin değerlendirilmesi,

Sözleşmeli Personel işlemleri (2914 Sayılı Kanunun 15.maddesine göre çalışanlar)

Dolu-Bos kadrolar da yapılacak olan Tenkis-Tahsis ve İptal-İhdas işlemleri hakkında çalışmaları sürdürmek,

Her ayin ilk haftası Üniversitemizden ayrılan ve atanan personelin listesi ile mevcut durumu gösteren listelerin hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna yollanması,

Üniversitemizde çalışan akademik personelin emekli, istifa,vefat veya Üniversite dışı nakil gitmeleri durumunda kayıtlardan silinmesi.

Üniversite dışından gelenlerin özlük dosyalarının teslim alınması ve ilgili kuruluşa teslim alındığına dair bilgi verilmesi,

Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini tamamlayanların değerlendirilmelerinin yapılması,

2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi 3. fıkrası uyarınca görev verilmeyecek akademik personelin birimlere duyurulması,

Üniversitelerden gelen ilanların duyurulması,