İdari Personel
İDARİ KADRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
ADI SOYADI KADROSU BİRİMİ E-POSTA TELEFON
         
Fusun ÇAKAL Şube Müdürü V.   idari_kadro@mail.ege.edu.tr 2179
         
         
         
Baver Gezal HIÇSANMAZ Bilgisayar İşletmeni İdari Kad. Şube Müd. baver.hicsanmaz@ege.edu.tr 3520
         
Ebru GÜL Bilgisayar İşletmeni İdari Kad. Şube Müd. ebru.gul@ege.edu.tr 3521
         
Sinem RECEN Bilgisayar İşletmeni İdari Kad. Şube Müd. sinem.recen@ege.edu.tr 2155
         
Aslı CENGER Bilgisayar İşletmeni İdari Kad. Şube Müd. asli.cenger@ege.edu.tr 4325
         
Mustafa AKINCI Bilgisayar İşletmeni Evrak Kay. Bürosu mustafa.akinci@ege.edu.tr 2025
         
Mübeccel ÜSTEK Bilgisayar İşletmeni Evrak Kay. Bürosu mubeccel.ustek@ege.edu.tr 2157
         
Berrin KOÇAK Memur Evrak Kay. Bürosu berrin.kocak@ege.edu.tr 4238