Görevler

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İdari ve Akademik Personel, Daimi ve Geçici  İşçiler ile  Sözleşmeli Personelin Maaşlarının Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

Sosyal Güvenlik Kurumları (Emekli Sandığı-SSK) Prim Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Akademik Personelin Ekders Ücretlerinin Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

İdari ve Akademik Personelin Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Geçmiş Yıllara Ait İşlemlerin (KEY Ödemeleri vb.)  Yapılması,

Toplu İş Sözleşmesine Göre;  Ödenmesi Gereken İkramiye, Kıdem Tazminatı ve Sosyal Hakların  Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Makam Tazminatları, Ölüm Yardımlar ve Emekli İkramiyeleri ile Görev Zararlarına Ait Gelen Ödeneğin  Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarılması ile İlgili  Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

Toplu Görüşme Prim Kesintilerinin Yapılması ve Yapılan Kesintilerin Yasal Süresi İçinde İlgili Sendikaya Gönderilme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Yurtdışında Doktora Yapan Öğretim Elemanlarının Döviz Cinsinden Maaşlarının  Yapılması ile İlgili Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Yurtdışında Doktora Yapan Öğretim Elemanlarının Döviz Cinsinden Eğitim –Kırtasiye Ücreti Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Geliştirme Ödeneklerinin Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Arazi Tazminatlarının Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Sözleşmeli Sanatçıların İkramiye Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Daimi ve Geçici  İşçilerin Özlük  ve Emeklilik İşlemlerinin Yapılması   

Sendika Aidat Listelerinin Sendika Şubelerine,Konfederasyonlarına ve Genel Merkezlerine Gönderilmesi; Üyelik, İstifa, Nakil Yazışmalarının Yapılması

Çeşitli İcra Müdürlüklerine Borcu Olan Personellerin (Akademik-İdari-Sözleşmeli- İşçi)

İcra Yazışmalarının Yapılması ve Takibi

Yersiz Ödeme Yapılan Personele Kişi Borçlarının Açılması ve Takibinin Yapılması

Fakülte ,Enstitü ve Yüksekokullarla Maaş ve mali haklarla ilgili Koordinasyonunun Sağlanması

Personellerin (Akademik –İdari – İşçi- Sözleşmeli) Mali Özlük Hakları ile İlgili Hukuk Müşavirliğine ve İlgili Mahkemelere Yazışmalarının Yapılması

Personel Nakil Bildirim Formunun İlgili Yerlerinin Doldurulup Onaylanması