maaş Mevzuat
 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

457 SAYILI TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR

  2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
 

3546 SAYILI GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

3729 SAYILI 631 SAYILI KHK KAPSAMINDA YER ALAN İDARELERİ

  4505 SAYILI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
  4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
  5289 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE
  b MADDESİNE GÖRE YAPILAN GÖREVLENDİRMELER- MALİYE BAKANLIĞI
  DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR
  KONUT EDİNDİRME YARDIMI
  SEB759-1
  SERİ NO-1 (1750 VE 1765 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASI
  SERİ NO-2 (2547 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI
  SERİ NO-3 (ÖĞRETİM ELEMANLARININ AYLIK VE ÖZLÜK HAKLARI
  SERİ NO-4 (2809 SAYLI KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİ
  SERİ NO-5 (2880 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 5 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI
  SERİ NO-6 (ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV AYLIKLARI
  SERİ NO-7 ( 6 SERİ NOLU TEBLİĞE EK- MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-8 ( 6 VE 7 SERİ NOLU TEBLİĞLERE EK - MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-9 (EK DERS ÜCRETİ,YENİDEN ATANMA VE İNTİBAK- MALİYE BAKANLIĞI)
  SERİ NO-10 (EK DERS ÜCRETİ- MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-11 (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER-MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-14 (LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ)
  SERİ NO-16 (EK DERS ÜCRETİ- MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-17 (EK DERS ÜCRETİ- MALİYE BAKANLIĞI )
  SERİ NO-18 (DÖNER SERMAYE-MALİYE BAKANLIĞI)
 

25-28 Mart tarihleri arasında düzenlenen eğitim notları