Öğretim Üyesi Başvuru Koşuları

PROFESÖR

-İlgili Mevzuat ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri gereği 6 adet başvuru dosyası hazırlanır.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

-6 adet başvuru dosyası

-1 Adet yarım kapak dosya içerisinde;

* Öğretim Üyesi Başvuru Formu

*Özgeçmiş ve yayın listesi

*Akademik Etkinlik Formu

*Başlıca Eser(2547 S.K. 26/A md.Gereğince) belirtilir.

*Diplomalar ve doçentlik belgesi

*Yabancı dil belgesi

*ÜNİVERSİTE DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS BAŞVURU BEYAN FORMU

DOÇENT

-İlgili Mevzuat ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri gereği 4 adet başvuru dosyası hazırlanır.

- Dosya düzeni olarak, ÜAK için hazırlanan dosya düzenin aynısı kabul edilir.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

-4 adet başvuru dosyası

-1 Adet yarım kapak dosya içerisinde;

* Öğretim Üyesi Başvuru Formu

*Özgeçmiş ve yayın listesi

*Diplomalar ve doçentlik belgesi

*Yabancı dil belgesi

*ÜNİVERSİTE DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS BAŞVURU BEYAN FORMU

YARDIMCI DOÇENT

-İlgili Mevzuat ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri gereği 4 adet başvuru dosyası hazırlanır.

KİŞİNİN KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİME TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

-4 adet başvuru dosyası

-1 Adet yarım kapak dosya içerisinde;

* Öğretim Üyesi Başvuru Formu

*Özgeçmiş ve yayın listesi

*Akademik Etkinlik Formu

*Diplomalar

*Yabancı dil belgesi

*ÜNİVERSİTE DIŞINDAN BAŞVURANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS BAŞVURU BEYAN FORMU

İLGİLİ BİRİMİN PERSONEL D.BŞK.'NA GÖNDERİLMESİ GERKEN EK EVRAKLAR

*Birimin Yaptığı yabancı dil sınav evrakı

*3 adet jüri raporu

*Birimin yönetim kurulu kararı

*Birimin teklif yazısı

Not:Tüm evrakların aslının Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir..