Öğretim Elemanı Başvuru Koşuları

ÖĞRETİM ELEMANI KADRO İLANI BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

ÖN DEĞERLENDİRME İÇİN;

* Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Formu

-Özgeçmiş

-YDS veya eşdeğerliği kabu edilen sınavlar (en az 50 , belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemişse süresiz)

-ALES (en az 70 5 yıl süreli)

-Diploma (Lisans, Y.L veya Dr.)

-Transkript

-Öğrenci Belgesi (Y.L veya Dr.)

-Nufus Cüzdan Fotokopisi

-1 Adet Vesikalık Fotoğraf(Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)

-Hizmet Belgesi (varsa)

-Askerlik Belgesi

Not:

1-Başvurular şahsen veya posta yolu ile kadronun bağlı olduğu birime yapılır. Postadaki gecikmelerden ötürü üniversitemiz birimleri sorumlu değildir.

2-Ön değerlendirme sonuçları, ilanda belirtildiği tarihte mesai bitimine kadar, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

KADROYA ATAMASI YAPILACAK PERSONEL İÇİN;

* Atama Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

-İlan

-Ön değerlendirme başvurusunda teslim edilen evraklar.(asılları veya aslı gibidir yapılmış olarak)

-Ortaöğrenimde hazırlık okuduğuna dair belge (aslı)

-Ön Değerlendirme Sonucu

-Giriş Sınav Sonucu

-Sınav Evrakı ve Tutanağı

-Mal Beyanı

-Beyan Formu

-Anabilim, Bölüm Başkanlıkları Olumlu Görüşü veya Yönetim Kurulu Kararı

*** TÜM EVRAKLARIN ASLININ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.